Menu

Corona - OPDATE

image
22. marts 2021 kl. 10:17

Varde IF bestyrelse har besluttet at følge de restriktioner og anbefalinger der er meldt ud af DBU d. 22. marts. Dertil kommer at man altid skal følge øvrige myndigheders og organisationers retningslinjer.

 

 • Forsamlingsforbuddet hæves nu til 10 personer udendørs, og kun ved selve træningen, er det muligt at træne i større grupper end 10. Det er vigtigt at dette overholdes, og vi beder forældre gøre deres børne opmærksom på dette. Trænere og ledere skal orientere om dette inden træningsstart mandag.
 • Du skal stadig blive hjemme, hvis du har symptomer, eller på anden vis føler dig sløj.
 • Der skal stadig sprittes af før og efter træning.
 • Alle materialer og øvrige rekvisitter som bruges under træningen, skal vaskes/sprittes af. Ansvaret er den enkelte træners.
 • Vi opfordre at alle spillere, trænere og ledere fra U13 og opefter at blive testet en gang ugentlig, denne anbefaling gælder ligeledes trænere og ledere fra U12 og nedefter.
 • Der må maximalt trænes i grupper af 50 (49+1), hvor der minimum skal være en ”voksen”/træner for hver gruppe.
 • Man må ikke flytte spillere imellem grupperne ved det enkelte træningspas. Det betyder at man godt må træne med i en gruppe om mandagen, og en anden gruppe om onsdagen. Det er stadig trænerens ansvar at monitere/registrere den enkelte spiller.
 • Minimum 2 meters afstand imellem grupperne på træningsbanen
 • Der er kun adgang til banerne på FC for spillere, trænere og ledere. Forældre har ingen adgang.
 • Der er kun adgang i boldrum/container for en gruppes trænere adgangen.
 • Banen skal være tømt for spillere 5 minutter før sluttidspunkt. De næste spillere må ikke komme på banerne før 5 minutter efter starttidspunkt. Det er træneren for den enkelte gruppes ansvar, at tiderne overholdes, så vi hurtigt kan få Fritidscenteret ”tømt” for spillere der er færdig med at træne. Derved vil der være 10 minutters ”pause” imellem træningspassene. Den største udfordring er når spillerne kommer og går til træningen. Det er derfor vigtigt at man kommer til den aftalte tid, så vi undgår større grupper af spillere der står og venter på at komme i gang.
 • Skal spillerens træning foregå på kunstbanen, bruges indgangen ved Fritidscenteret, og når man forlader kunstbanen er udgangen ved den røde container. Er det bane 7 og 8, foregår det via asfalten langs kunstbanen, derefter på grusvejen forbi den røde container, samme vej retur, når træningen er slut.
 • Ingen adgang med biler på Fritidscenteret.
 • Cykelparkering langs med hegnet ved kunstbanen.
 • Ved konstateret smitte i ”nær kontakt” skal træner og trænerens udvalg, orienteres snarest.
 • Husk Fritidscenteret er lukket, ingen omklædningsrum

 

Link til DBU Corona protokol mv. her

 

Hvad gør jeg som spiller:

 • Kommer alene
 • Kommer til tiden, ikke 10 – 15 minutter før.
 • Går først på banen, når jeg får besked.
 • Går direkte til området, hvor jeg skal træne.
 • Træner fodbold
 • Forlader banen, den vej jeg får besked på.
 • Forlader Fritidscenteret alene.