Menu

Alkohol- /rusmiddelpolitik

Varde IF’s holdning er, at idræt, alkohol, tobak, øvrige nikotinprodukter samt andre former for rusmidler ikke hører sammen og klubben har i den forbindelse vedtaget følgende politik:

  • Børn og unge under 18 år må ikke drikke alkohol, ryge tobak eller anvende andre rusmidler i forbindelse med træning,
    kampe eller stævner, hverken i ind- eller udland.
  • Alkohol- /rusmiddelpolitikkens regler er naturligvis også gældende for alle andre former for ulovlige rusmidler og euforiserende stoffer, så som eksempelvis hash, ecstasy, kokain m.m.
  • Unge mellem 16 og 18 år kan få tilladelse til at drikke alkohol ved sæsonafslutninger, og lignende arrangementer.
  • Trænere og ledere må ikke møde op til kamp, træning eller andre Varde IF-aktiviteter i påvirket tilstand.
  • Trænere og ledere har ret til at bortvise berusede/påvirkede tilskuere/forældre, der under kampe eller træning virker generende/forstyrrende på omgivelserne.
  • Varde IF forventer, at klubbens ledere, medlemmer og forældre anerkender, at alle har et ansvar for at foreningens alkohol- /rusmiddelpolitik efterleves.
  • Hvis en leder, træner, instruktør, et medlem eller forældre observerer, at en tillidsperson eller anden person med tilknytning til Varde IF, handler i strid med foreningens alkohol- /rusmiddelpolitik, er det foreningens håb og forventning, at vedkommende vil meddele sin viden videre til bestyrelsen/sportsudvalg, så denne kan handle i overensstemmelse med foreningens alkohol- /rusmiddelpolitik.
  • Alle sager omhandlende alkohol og rusmidler eller andre problemstillinger behandles fortroligt på bestyrelsesniveau og alle handlinger samt beslutninger i den forbindelse, træffes helt og holdent af hovedbestyrelsen. Ændringer af ovenstående politik kan kun besluttes af hovedbestyrelsen.

 

 

Varde IF’s hovedbestyrelse – senest revideret d. 26. april 2023.

Luk