Menu

Kontingent

Dette er kontingentbetalingsafsnittet for Varde IF.

Længere nede på siden finder du de forskellige årgange samt vejledning i, hvorledes du indbetaler kontingent for dig selv eller dit barn. 

Bemærk, at Varde IF opererer med muligheden for at få refunderet en del af det indbetalte kontingent – det kalder vi differentieret kontingent.

 

Hvad er differentieret kontingent? 

Differentieret kontingent er et reserveret beløb, som er lagt oveni kontingentet, og udgør som følger:

Børn 300 kr.- U9-U12

Ungdom 400 kr. - U13-U18

Senior 500 kr. - Kvinder trup 1

 

Det er muligt at få refunderet dette beløb ved frivilligt arbejde for klubben. Timesatsen er 100 kr.  

Typiske opgaver som udløser differentieret kontingent er:

  • Hjælper til julefrokost
  • Medlem af Sportsudvalg
  • Kampleder børnekampe
  • Holdledere
  • Hjælpere på fodboldskole (ikke trænere)
  • Hjælpere på træningslejre

 

Hvem kan få differentieret kontingent?

Som udgangspunkt kan alle medlemmer, som har betalt kontingent, få refunderet differentieret kontingent med undtagelse af:

Små fødder

U6, U7 og U8

Kvinder Senior, som ikke er i trup 1.

Da der IKKE er inkluderet et reserveret beløb i kontingentet for disse. 

Hvis man får omkostningsgodtgørelse/løn som træner er det ikke muligt også at få refunderet differentieret kontingent for træneropgaven.

Ansøgninger om differentieret kontingent skal ske til respektive afdelingers sportsudvalg, som så godkender disse.

Hjælpere til julefrokost skal ikke ansøge om differentieret kontingent til sportsudvalgene, da arrangørerne laver denne liste.

 

Sportsudvalgene:

De respektive sportsudvalg/kontingentansvarlige kan findes via nedenstående links:

 

Sportsudvalg/kontingentansvarlig Børn

Sportsudvalg/kontingentansvarlig Drenge/Ungdom

Sportsudvalg/kontingentansvarlig Piger/Kvinder