Frivillig i VIF

15-10-2013 af Alf Kristensen

Frivillig i Varde IF

Siden er Varde IF’s side for frivillige – I gør en forskel...

I Varde IF er alt frivilligt arbejde af enorm betydning og heldigvis er der rigtig mange der giver en hånd med – det er vi alle glade for.

Så det er lige meget værd, om man på skift hjælper med at køre børnene, vaske fodboldtøj, er træner, holdleder, hjælper ved et arrangement, medlem af sportsudvalg eller bestyrelsen – ALLE INDSATSER ER VÆRDIFULDE. Men der er som sagt noget der går på skift, mens der er andre opgaver der har en fastere karakter. Og det er de mere faste opgaver og deltagelse i klubbens indtægtsskabende arrangementer, hvor vi har udfordringer med at få hjælpere/frivillige.

 

Differentieret kontingent

Det er på grund af udfordringerne med at få hjælpere ved arrangementer, trænere, holdledere, medlemmer til sportsudvalgene og bestyrelsen, at vi har indført differentieret kontingent. Hensigten er ikke, at differentieret kontingent bliver en indtægtskilde ved at medlemmerne betaler mere i kontingent, men derimod at vi får endnu flere frivillige, der kan besætte ledige klubposter og skabe endnu flere indtægter til gode fodboldoplevelser ved arrangementer som julefrokosten, cykelløb, Music4free mm.

SÅ HVIS ALT DIFFERENTIERET KONTINGENT UDBETALES IGEN – SÅ LØFTER VI I FLOK ;0

Differentieret kontingent er således kun et depositum man betaler på forkant, og som man får tilbagebetalt hvis man hjælper til i klubben med de fastere poster eller ved de indtægtsskabende arrangementer. Det er derfor kun et ekstra kontingent, hvis man vælger IKKE at hjælpe til.

Hvad så hvis man ikke hjælper til?
Det er vort håb, at så mange som muligt vil give en ekstra hånd med til at skabe gode fodboldoplevelser – og de differentierede kontingent er kun en ekstra gulerod hertil. Hvis der er medlemmer eller forældre til medlemmer der ikke ønsker at hjælpe til, så kan man uden dårlig samvittighed blot betale det diferentierede kontingent.

Det differentierede kontingent er 300 kroner for Sportsudvalg Børn, 400 kroner for Sportsudvalg Ungdom og 500 kroner for Sportsudvalg Senior.  Små fødder, samt medlemmer der får betalt kontingent fra Varde Kommune eller under DIF-ordningen er undtaget differentieret kontingent.

Der er udarbejdet retningslinjer for differentieret kontingent , herunder hvilke aktiviteter der berettiger til tilbagebetaling af depositummet. Kort fortalt får trænere (1 pr. hold), holdledere (1 pr. hold), udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer det differentierede kontingent for dem selv og deres børn tilbagebetalt. Alle andre får tilbagebetalt 100 kroner for hver time de har hjulpet som dommer i sportsudvalg Børn eller deltaget i de af bestyrelsen godkendte arrangementer. Derudover kan man få differentieret kontingent tilbage, hvis man finder sponsorer

– læs mere her

Oversigt over de aktiviteter der giver adgang til tilbagebetaling af differetieret kontingent/depositum

Listen med de godkendte arrangementer kan ses her
(Listen er under færdiggørelse – er ajourført senest den 13.
oktober. Hvis du ikke kan vente med at tilmelde dig så send mail til formanden, jfr. nedenfor med angivelse af hvilket/hvilke arrangementer i vil hjælpe ved, navn, mail og telefonnummer)

På listen kan du se hvornår de enkelte arrangementer finder sted, hvilke opgaver der er og hvem du
kan henvende dig til hvis du vil give en hånd.

Administration af det differentierede kontingent

Det differentierede kontingent administreres af arrangører, sportsudvalg og bestyrelsen. Der er lavet følgende indberetningsskemaer, der skal afleveres til kasserer Anders Bærentsen:

 

  • Indberetningsskema for frivillige timer for dommerhjælp i Sportsudvalg Børn – se her.
    Ansvarlig: Sportsudvalg Børn

  • Indberetningsskema for frivillige timer ved arrangementer – se her. Ansvarlig: Arrangør

  • Indberetningsskema for faste opgaver i sportsudvalg og bestyrelse, samt faste ulønnede trænere og holdledere – se her. Ansvarlig: Sportsudvalgene og bestyrelsen

  • Indberetningsskema for sponsorarbejde – se her. Ansvarlig: Sportsudvalg og bestyrelse

 

Har du spørgsmål til Foreningshjælp, kontingentprincipperne eller andet?

Så send en mail eller ring til Jørgen Nielbæk, formand for Varde IF. Mailadresse joni@varde.dk
eller telefon 30 590 595 (efter kl. 17.00 på hverdage)

   

Herrer senior er stolte

Varde IF herrer seniorafdelingen gør det rigtig godt i øjeblikket. Læs mere om, hvad Finn Thøgersen, fra afdelingen, skriver:

Træner søges til ITL

Varde IF søger ambitiøs og engageret træner til Idrætstalentlinjen for drenge. Bliv en del af vores idrætstalentlinje, sammen med andre dygtige trænere og en masse talentfulde drenge og piger der har lyst til træne og udvikle sig. Årgangene er fra 7-10 kl.

Klubtøj

Så er der mulighed for at købe den nye klubtøjs kollektion til gode klubpriser.
 
Varde Idrætsforening - Lerpøtvej 55 - 6800 Varde